Palvelut

Leafhill® palvelut 

Leafhill® on asiakkaan 4PL* logistiikkaosasto, palveluammattilainen, joka hoitaa yrityksen logistiikkapalvelut tehokkaammin, ammattimaisemmin ja tuottaen säästöjä.

 

Leafhill® Logistiikkaosasto

Ammattitaitoiset ja kokeneet logistiikan ammattilaiset tuottavat kustannustehokkaasti kaikki logistiikkaosaston palvelut asiakasyrityksen muuttuviin tarpeisiin. Palvelun laajuus voi skaalautua joustavasti kokonaisvaltaisesta ”avaimet käteen” palvelusta tarvittaessa olevaksi logistiikkaosaston lisäresurssiksi.

Kuljetusten ja toimitusketjun hallinta vaatii tänä päivänä entistä enemmän alan syvempää tietotaitoa ja kokemusta, jotta selviää monimutkaisista toimeksiannoista. Toisinaan logistiikan tehtävät ovat myös esimerkiksi osa oman toimen ohella olevaa osto-, myynti- tai projektipäällikön tehtävää, tällöin siitä kärsii varsinaisen ydintoiminnan hoitaminen. Ammattitaitoinen ja kokenut logistiikan ammattilainen tekee tehtävän usein murtoajassa.

Kokonaisvaltaista ja kustannustehokasta kuljetusratkaisua ei ole saatavissa yksittäiseltä kuljetusliikkeeltä, huolitsijalta, varustamolta tai lentoyhtiöltä, joka pystyy täyttämään kaikki logistiset tarpeet. Vaihtelevat ja erilaiset kuljetuksen mitat, paino, sijainti, erityistarpeet ja kiireellisyys vaativat optimaalisen tuloksen saamiseksi eri toimijoita. Ulkoistettu logistiikkaosasto pystyy tuottamaan ja hallinnoimaan useita toimijoita, jolloin asiakasyritys saa tätä kautta kaikki palvelut yhdeltä luukulta.

Esimerkki: Yrityksen myynti-, osto- ja kuljetustilauksen pohjalta valitsemme parhaimman kuljetusmuodon ja palvelutason sekä soveltuvimman ja kustannustehokkaan markkinoiden parhaan logistiikan palveluntarjoajan. Tilaamme myös kuljetuksen ja teemme tarvittavat kuljetus- ja lähetysasiakirjat sekä valvomme toimitusaikaa ja kuljetuksen toteutumista. Hoidamme myös mm. logistiikkalaskujen tarkastuksen ja tiliöinnin.

Toimitusketjun strateginen pitkän aikavälin suunnittelu pitää sisällään mm. prosessin (suunnittelu, sisältö, arviointi ja toteuttaminen), ympäristön (sisäinen ja ulkoinen), sisällön (toimintamalli ja -strategia), työvälineet sekä muutoksen hallinnan. Taktinen taso on puolestaan vastaavaa keskipitkällä aikavälillä.

Logistiikan hallintapalvelut voidaan myös liittää osittain tai kokonaan osaksi Ulkoistettua logistiikkaosastoa.

Esimerkki: Selkeät ja ajantasaiset toimitusketjun prosessikuvaukset, työohjeet, tilastot ja mittarit laitetaan kuntoon, jolloin nykytila on selvillä. Tehtävä jatkuu tavoitteiden määrittämisellä, toiminnan jatkuvalla kehittämisellä ja seurannalla tiiviissä yhteistyössä asiakasyrityksen kanssa.

Aina avoinna 24/7/365 oleva asiakaspalveluportaali Leafhill® 247 nopeuttaa ja yksinkertaistaa toimitusketjun tiedonhallintaa. Tiedot ovat saatavissa mobiililaitteilla, kuten älypuhelimella ja tabletilla kuin myös tietokoneen selaimella. Palvelun saa tarvittaessa myös henkilökohtaisen Logistiikan Help Desk -palvelun kautta. Palveluiden automatisointi täyttää viidennen osapuolen (5PL) logistiikkamallin.

Hyödyntämällä digitalisaatiota, sähköistä liiketoimintaa, voimme toimia tehokkaammin, laadukkaammin ja nopeammin. Keskitetty tieto tuo asiakasyrityksille paremman näkyvyyden ja seurannan. Leafhill® 247 on Leafhill Solutions:in suunnittelema, toki kuuntelemme herkällä korvalla asiakasyritysten ja markkinoiden tarpeita ja toiveita, kehittäen ja lisätän portaalin toimintoja jatkuvasti.

Myös turvallisuus, korkea tietoturva ja riskien hallinta on meille tärkeä asia. Leafhill® Customer Service Portal:in tiedot ovat tallennettuina pilvessä, meille kuitenkin pilvi on tunnettu, sillä tiedot sijaitsevat Ficolon konesalissa Ulvilassa, tilat ovat aikoinaan puolustusvoimien käyttöön louhitussa kallioluolastossa. Tiloissa on varmennetut yhteysratkaisut, myös sähkönjakelu on varmistettu generaattorilla ja erillisellä UPS-järjestelmällä. Normaalisti sähkö kuitenkin tuotetaan tuulivoimalla.

Esimerkki: Portaalin tai henkilökohtaisen Help Desk –palvelun kautta asiakasyrityksen myynti-, osto- ja projektihenkilöt voivat pyytää kuljetuksiin aikataulu- ja/tai kustannusindikaatioita, saada vastauksia logistiikkaan liittyviin kysymyksiin, seurata ja hallita poikkeamia ja reklamaatioita sekä kuljetuksia ja varastoa.

 

Leafhill® Logistiikan kehittäminen

Toteutamme toimitusketjun hallintaan liittyvät kehitysprojektit vahvalla kokemuksella. Projektit toteutetaan kurinalaisesti hyödyntäen projektinhallintaan kehitettyjä hallintatyökaluja sekä eri johtamisfilosofioita. Tutustumme toimialan erityspiirteisiin ja vaatimuksiin, kartoitamme nykytilan, tunnistamme kehityskohteet sekä toteutamme kehityssuunnitelman käytännössä. Hyödyntämällä laajaa verkostoamme projektiin saadaan tarvittaessa yhdistettyä eri osa-alueiden huippuasiantuntijoita sekä Suomesta, että maailmalta.

Käytössämme on monipuolinen valikoima strategisen, taktisen ja toimeenpanotason työkaluja. Työkaluja on mm. simulointiin, optimointiin ja analyysiin. Simulointi sisältää mm. datan puhdistus, verkon mallinnus, kustannusten arviointi, hiilijalanjälkilaskelmat sekä erilaiset skenaariot. Optimoinnin puolestaan mm. sijainnin suunnittelu, reitin suunnittelu, lastin suunnittelu, toimitusten taajuudet sekä kustannukset. Analyysin sisältönä mm. standardi ja ad hoc analyysit, analyysituki, visualisointi kartalla, rankkaus, kaaviot ja riskinhallinta.

Hyödynnämme soveltaen eri jatkuvan kehittämisen malleja, kuten Six Sigma, Lean ja Kapeikkoajattelu (Theory of Constraints, TOC).

Six Sigma keskittyy ongelman ratkaisuun
- (1. Define, 2. Measure, 3. Analyze, 4. Improve, 5. Control),

Lean ajattelu keskittyy virtaukseen
- (1. Identify value, 2. Identify value stream, 3. Flow, 4. Pull, 5. Perfection) ja

Kapeikkoajattelu keskittyy järjestelmän rajoituksiin
- (1. Identify constraints, 2. Exploit constraints, 3. Subordinate processes, 4. Elevate constraints, 5. Repeat cycle).

Valikoimastamme löytyy valmiita koulutuspaketteja logistiikkaan ja ulkomaankauppaan tai räätälöimme koulutuspaketin asiakkaan tarpeen mukaan.

 

Neljännen osapuolen logistiikka (4PL)

Neljännen osapuolen logistiikalla (4PL, Fourt Party Logistics) tarkoitetaan Accenturen määrittelemää mallia, jossa toimitusketjun integraattori kokoaa ja hallitsee sekä omia että täydentäviä ulkoisten palveluntarjoajien resursseja, kykyjä ja teknologiaa kyetäkseen tarjoamaan kattavan ratkaisun asiakkaansa toimitusketjun hallintaan.