Ajankohtaista

Kehittämishanke - Liiketoiminnan kansainvälistämisen suunnittelu ja käynnistäminen

13.8.2018

Leafhill Solutions Oy on aloittanut kehittämishankkeen Liiketoiminnan kansainvälistämisen suunnittelu ja käynnistäminen 13.08.2018 alkaen kestäen 30.06.2019 saakka.

Hankkeessa toteutetaan markkinaselvitys ja kansainvälistymissuunnitelma Baltian markkinoille laajentumiseen. Leafhill Logistiikkaosasto -palvelua jatkokehitetään kansainvälisille markkinoille soveltuvaksi palvelukokonaisuudeksi.

Hankkeen tukikelpoinen kokonaiskustannus on 87031 euroa, johon on myönnetty avustusta 43510 euroa Euroopan aluekehitysrahastosta.

EURA2014-hankekoodi: A74108